Základové desky

Praha - Ostrava - Frýdek-Místek - Havířov - Orlová - Karviná - Nový Jičín

 

Základová deska je jednou z nejdůležitějších částí každého domu. Nechte si proto zhotovit kvalitní základovou desku od naší firmy. Zhotovíme základové desky pro zděné, dřevěné, montované rodinné domy, haly a příjezdové rampy, ve svahu i na rovině.

 • Skrývka ornice
 • Zaměření a vytýčení stavby geodetem
 • Zhotovení laviček
 • Vyznačení základových pasů
 • Hloubení základových pasů
 • Položení zemnící pásky FeZn
 • Protažení vodovodních přípojek a elektrického vedení
 • Betonáž základových pasů
 • Zdění betonových šalovacích a/nebo pohledových tvárnic
 • Betonáž šalovacích tvárnic
 • Hutnění podkladové zeminy
 • Navážka a hutnění podkladové stavební sutě nebo recyklátu
 • Položení ležaté kanalizace dle aktuální projektové dokumentace
 • Položení výztuže - sítě kari dle specifikace v projektové dokumentaci
 • Šalování betonové desky řezivem
 • Betonáž desky betonovou směsí tvrdosti a následné uhlazení vibrační latí